گروه های تخصصی

شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.
ردیف عنوان ثبت نام دوره
1 آزمون تخصصی و تسهیل گری مربیان همگام با کشاورز زنجان ثبت نام
2 آزمون دوره آموزشی مربیان کلزا ثبت نام
3 آزمون دوره آموزشی مربیان برنج استان مازندران ثبت نام
4 دوره آموزشی مربیان برنج استان گیلان ثبت نام
5 آزمون دامپروری ویژه سرمربیان طرح بسیج همگام با کشاورز ثبت نام
6 آزمون باغبانی ویژه سرمربیان طرح بسیج همگام با کشاورز ثبت نام
7 آزمون زراعت ویژه سرمربیان طرح بسیج همگام با کشاورز ثبت نام
8 مدیریت تولید محصول سالم و ارگانیک (مرحله اول) ثبت نام
9 خاکورزی حفاظتی (مرحله اول) ثبت نام
شما دسترسی به محتوای این قسمت ندارید.

کشاورزی علم محور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.

به گزارش پژوهشکده مجازی کشاورزی و امنیت غذایی، عباس پاپی‌زاده بالنگان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی 

نشریه تخصصی